Nr: 48 din: 19 12 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind luarea la cunoștință a adresei nr. 73739 din 06.09.2022 comunicată către Consiliul local al Comunei Livezi, de CAMERA DE CONTURI a JUDEȚULUI BACĂU , prin care se comunica Raportul de audit financiar nr. 65943 din 02.08.2022 împreună cu Decizia nr. 26 din 31.08.2022 , emisă de directorul adjunct al Camerei de Conturi Bacău, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în urma misiunii ” Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție ale bugetului local ” desfășurată la U.A.T.C. Livezi