Nr: 50 din: 13 11 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului Comunei Livezi să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor.