Nr: 54 din: 23 11 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Livezi , județul Bacău a unor bunuri -drumuri de interes local :Strada ”Brazilor ” în suprafață de St=798 mp , L=166 ml , intravilan sat Prăjoaia , comuna Livezi, județul Bacău