Nr: 58 din: 23 12 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind alegerea în funcţia de VICEPRIMAR al comunei Livezi , judetul Bacau , a d-nei HÂRJANU ELENA - SIMONA