Nr: 6 din: 09 02 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Comunei Livezi , județul Bacău si a listei de investitii pentru anul 2023