Nr: 63 din: 28 12 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitiei “Modernizare drumuri locale in comuna Livezi, judetul Bacau” – PNDL II și abrogarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL LIVEZI nr. 23 din 30.05.2022.