PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ 30.06 .2021