PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ 21.03.2022