PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ 31.01.2022