PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ 19.07 .2021