PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARĂ MAI 24.05.2024