PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ 05.04.2022