PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORD DE ÎNDATĂ 09.02.2023