PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ 13.05..2022