Nr: 5871 din: 09-10-2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea măsurilor de control pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Livezi, jud. Bacău