Nr: 1 din: 23 11 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind luarea la cunostinta a adresei nr. 73739 din 06.09.2022 comunicata de catre Consiliul local al Comunei Livezi, de CAMERA DE CONTURI a JUDETULUI
BACAU , prin care se comunica Raportul de audit financiar nr. 65943 din02.08.2022 impreund cu Decizia nr.26 din 31.08.2022 ,emisa de directorul adjunct al Camerei de Conturi Baciu, pentru inlaturarea deficienlelor constatate si consemnate in urma misiunii " Auditul financiar asupra
conturilor anuale de executie ale bugetului local " desfasurata la U.A.T.C. Livezi -initiat de primar
si aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate