Hotărâre

Nr: 3 din: 25-01-2021
Privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Livezi, județul Bacău aprobat prin HCL al comunei Livezi, nr. 1/ 31.01.2011 până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 2 din: 25-01-2021
Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/ 2001 modificata si completata , care se vor realiza cu familiile sau persoanele singure solicitante si beneficiare de ajutor social și de persoanele obligate la muncă ȋn folosul comunității conform OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, in comuna Livezi , judetul Bacau , in anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 1 din: 25-01-2021
Privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar din comuna Livezi , județul Bacau în anul școlar 2021- 2022

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 58 din: 23-12-2020
Privind alegerea în funcţia de VICEPRIMAR al comunei Livezi , judetul Bacau , a d-nei HÂRJANU ELENA - SIMONA

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 57 din: 23-12-2020
Privind adoptarea Listei de Investiții a Comunei Livezi, Județul Bacău, pentru perioada 2021 – 2022

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 56 din: 23-12-2020
Privind constatarea începând cu data de 16.11.2020, a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului COACĂ GHIȚĂ-DANIEL , ales pe listele Partidului UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA de la Comuna Livezi , județul Bacău , înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei din calitatea de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Livezi , județul Bacău și declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al comunei Livezi .

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 55 din: 23-12-2020
Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Livezi, judetul Bacau în Consiliul de administratie al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Livezi pentru anul școlar 2020-2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 54 din: 23-12-2020
privind rectificarea bugetului local al comunei LIVEZI , județul Bacau pentru anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 53 din: 23-12-2020
Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale in anul 2021 , in comuna Livezi , judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 52 din: 23-12-2020
Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Livezi , judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 2 din 18
Rezultate 174