Hotărâre

Nr: 51 din: 13-11-2020
Privind punerea la dispozitia S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. a terenurilor aferente investitiilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, perioada 2014-2020”

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 50 din: 13-11-2020
Privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului Comunei Livezi să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor.

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 49 din: 13-11-2020
Privind aprobarea listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente UAT Comuna Livezi și a participării Consiliului Local Livezi la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 – 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 48 din: 13-11-2020
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014 - 2020”

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 47 din: 13-11-2020
Privind constituirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei LIVEZI

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 46 din: 13-11-2020
Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Livezi , județul Bacău în persoana d-nului consilier local LUNGU NICOLAIE

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 44 din: 22-09-2020
Privind aprobarea investitiei conform documentației tehnico-economice nr. 40 /2020 intocmita de S.C.ANGISERG CONSULT S.R.L. Onesti, având denumirea “Amenajare cu covor asfaltic parcare zona Poliției – Magazin central sat Livezi, comuna Livezi, judetul Bacau”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 43 din: 22-09-2020
Privind modificarea art. 1 din Hotărarea Consiliului local Livezi nr. 34 din 24. 08.2020 ” Privind subventionarea din bugetul local al comunei Livezi a taxei de salubrizare pentru persoane fizice pe anul 2020.”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 42 din: 22-09-2020
Privind rectificarea bugetului local al comunei LIVEZI , județul Bacau pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 41 din: 24-08-2020
Privind alegerea în funcţia de VICEPRIMAR al comunei Livezi , judetul Bacau , a d-nului COACĂ VASILE - GABI

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 3 din 18
Rezultate 174
1 2 3 4 5 18