SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul „ Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020”.

Tipul deciziei posibile luate de APM Bacău poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind impactul asupra mediului și studiul de evaluare adevcată pot fi consultate la sediul APM Bacău, din municipiul Bacău, str. Oituz, nr.23, în zilele de luni -joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: http://anpm.ro.

Vezi anunț

Print Friendly, PDF & Email