Nr: 91 din: 17 03 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind exonerarea de la plata a unor sume reprezentand venituri de natura salariala pe care personalul UAT Com. LIvezi, jud. Bacau, trebuie sa le restituie drept consecinta a constatarii din Raportul de audit financiar asupra contului de executie bugetara pentru anul 2021, intocmit de catre inspectorii Camerei de Conturi Bacau.