Nr: 93 din: 24 03 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind convocarea Consiliului local al comunei Livezi . iudetul Bacau in sedinta ordinara in ziua de JOI .30.03. 2023 orele 10.00