Nr: 18 din: 22 07 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții - ” Lucrări de reparații Școala Gimnazială (amenajare și dotare grupuri sanitare + reparații fațadă), Sat Poiana, Comuna Livezi, Județul Bacău”.