Nr: 29 din: 31 10 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatului de specialitate al Primarului Comunei Livezi, judetul Bacau si structurilor subordonate Consiliului local LIVEZI , județul Bacau