Nr: 28 din: 31 10 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Livezi și structurilor subordonate Consiliului local LIVEZI , județul Bacau