Nr: 10 din: 07 03 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Privind aprobarea „Planului de acţiuni şi lucrări de interes local” pentru anul 2024, ce vor fi realizate de către persoanele beneficiare de venitul minim de incluziune în conformitate cu Legea nr. 196/2016, precum și de către persoanele obligate la muncă în folosul comunității și închisorii contravenționale conform O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale cu modificările şi completările ulterioare , in comuna Livezi , judetul Bacau