Nr: 11 din: 07 03 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitiei “Modernizare drumuri locale in comuna Livezi, judetul Bacau” – PNDL II și abrogarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL LIVEZI nr. 63 din 28.12.2023.