Nr: 16 din: 28 04 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini a activității de gestionare a câinilor fără stăpân și aprobarea Studiului de oportunitate privind gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Livezi, judetul Bacau și aprobarea delegării gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Livezi, judetul Bacau