Nr: 29 din: 31 08 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, pentru perioada 2023 – 2026.