Nr: 31 din: 31 08 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind trecerea in inventarul domeniului public al UAT comuna Livezi , județul Bacău a suprafetei totale de 12.546 mp.teren neproductiv , din care :6947 mp. teren neproductiv extravilan si 5599 mp . teren neproductiv intravilan , in vederea efectuarii caii de acces la terenul pe care este amplasat obiectivul de investitie ,, Statie pompe si drenul pentru captarea si alimentarea cu apa a comunei Livezi , judetul Bacau , teren situat in T40 ,P2051 ,P2050 , P2040 ,P2041 /1.