Nr: 36 din: 24 08 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Livezi nr. 6 din 25.02.2020 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Livezi și structurilor subordonate Consiliului local LIVEZI , județul Bacau in totalitate