Nr: 37 din: 24 08 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Privind reorganizarea, aprobarea functiilor publice, organigrama, numarul de personal si statul de functii pentru aparatul de specialitate si a structurilor subordonate Consiliului Local Livezi, judetul Bacau