Nr: 38 din: 03 10 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind participarea comunei Livezi la „Programul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 – Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale” in cadrul proiectului cu titlul
„ Reabilitare și modernizare Școala Primară Scăriga, comuna Livezi, județul Bacău”;