Nr: 40 din: 03 10 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind introducerea a unor bunuri-drumuri de interes local: strada ,,Păcii’’, respectiv strada ,,La Mocanu’’ în suprafață totală de St= 895mp, L= 130,78 ml, intravilan sat Orășa, intravilan și extravilan sat Livezi, comuna Livezi, județul Bacău în domeniul public al UAT Comuna Livezi, județul Bacău”,