Nr: 44 din: 08 11 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea acordarii cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra unei suprafețe de teren de 19,20 mp, aparținând domeniului public al Comunei Livezi, sector drum local – Strada Păcii, sat Orășa în scopul realizării lucrarii „ Extindere rețea de distribuție, branșamente și post de reglare gaze naturale presiune redusă- Locuință pentru solicitant Anton Emil- Georgel ” în sat Orășa, comuna Livezi, județul Bacău