Nr: 45 din: 08 11 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea acordarii cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra unei suprafețe de teren de 29,20mp, aparținând domeniului public al Comunei Livezi, sector drum comunal DC Livezi- Valea Rea și drum local - Drum Curte în scopul realizării lucrarii „ Extindere rețea de distribuție, branșament gaze naturale presiune redusă- Cămin Cultural ” în sat Livezi, comuna Livezi, județul Bacău