Nr: 5 din: 11 02 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Privind aprobarea Cererii de de finantare si a Devizului general estimativ , pentru realizarea obiectivului de investitie: ” Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamitati in comuna Livezi, judetul Bacau”, care , in urma solicitarilor de clarificari din partea MDLPA, s-au adus modificari Devizului general estimativ