Nr: 5 din: 25 02 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018.
Consiliul local al comunei Livezi , judetul Bacau întrunit în ședința ordinară la data de 25.02.2020