Nr: 6 din: 25 02 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Livezi și structurilor subordonate Consiliului local LIVEZI , județul Bacau .Consiliul local al comunei Livezi ,intrunit in sedinta ordinara in data de 25.02.2020.