Nr: 51 din: 31 10 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind actualizarea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburant pentru autovehiculele si utilajele aflate in dotarea proprie a U.A.T. comuna Livezi, judetul Bacau