Nr: 50 din: 31 10 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Livezi pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 06.11.2023