Nr: 52 din: 10 12 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Livezi, din județul Bacau ” .