Nr: 53 din: 10 12 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind participarea COMUNEI LIVEZI la Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investitia: ,, Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Livezi, din județul Bacau” .