Nr: 54 din: 10 12 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind modificarea HOTARÎRII CONSILIULUI LOCAL LIVEZI Nr. 32 din 22.09.2021 ”pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform Devizului general actualizat in conformitate cu OUG nr.15/2021, privind cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investitiei “Modernizare drumuri de interes comunal in comuna Livezi, judetul Bacau”
Consiliul local al comunei Livezi , judetul Bacau întrunit în ședința extraordinara din data de10.12.2021
Avand in vedere prevederile Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala,