Nr: 8 din: 14 03 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “ Construire dispensar uman în sat Livezi, comuna Livezi, judetul Bacău”