Nr: 9 din: 14 03 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 4 LA DOCUMENTUL DE POZIȚIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ”SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JUDEȚUL BACĂU”