Sedința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al  COMUNEI  LIVEZI , Județul Bacău.