PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ 31.08.2023