Sentinta civila nr.418 din 20.10.2020 – validarea mandatelor  consilierilor locali ai comunei Livezi, jud. Bacau