Documentația poate fi studiatăla Compartimentul Impozite și taxe din cadrul primăriei Livezi, jud. Bacău la d-na Tilimbeci Elena. Cei interesați pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii la Registratura primăriei, până la data de 16.12.2019, ora 16.00, urmând ca acestea să fie prezentate spre analiza Consiliului local.

Vezi anunț