Nr: 46 din: 31 10 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Livezi , județul Bacău a suprafetei totale de 1146 mp. DRUM DE EXPLOATARE 1080 , din care :349 mp.drum de exploatare intravilan si 797 mp.drum exploatare extravilan , in vederea accesului la terenul in suprafata de 2250 mp. curti –constructii intravilan , pe care este amplasat obiectivul de investitie ,,Statie de alimentare cu apa si pompe ‘’ a comunei Livezi , judetul Bacau